NIJE TEŠKO ŠTO SE MORA

RECIKLIRANJE

JE SUPER FORA

RECIKLIRAJ I ZARADI

Znate li da predavanjem auto-olupine na recikliranje možete zaraditi?

RAZMISLIMO

U zadnjih 10 godina u zemlju su zakopane vrijedne sirovine (papir, metal, staklo...) u protuvrijednosti 160 škola sa sportskom dvoranom

80% proizvoda koje kupimo koristimo samo jednom i bacimo

Svaki stanovnik Hrvatske dnevno proizvede 1 kg otpada

Riješite se auto-olupine ili velikih kućanskih uređaja i zaradite!

member

Znate li da predavanjem auto-olupine ili velikih kućanskih uređaja na recikliranje možete zaraditi? Znate li da je odvoz besplatan? Dovoljna je on-line prijava na ovim web stranicama ili besplatni telefonski poziv na 0800 02 04. Na primjer, građani cijele Hrvatske za cjelovite auto-olupine s urednom dokumentacijom dobivaju od C.I.O.S. grupe veće naknade od onih osiguranih postojećom regulativom. Do daljnjega članice C.I.O.S. grupe za cjelovita otpadna vozila s urednom dokumentacijom plaćaju najmanje 0,13 eura po kilogramu (ovisno o situaciji na tržištu, moguća je i veća naknada!) – i za vozila preuzeta na lokaciji posjednika i za vozila dostavljena u reciklažne centre članica C.I.O.S. grupe. Za više informacija nazovite besplatni telefon 0800 02 04 ili prijavite odvoz otpadnog vozila on-line s izabranom kategorijom otpada "Automobilski otpad".

ZAŠTO RECIKLIRATI?

Recikliranjem produžujemo život predmetima, smanjujemo zagađenje okoliša, živimo u čišćem svijetu

500 boca - 1 kanta

od 500 recikliranih plastičnih boca može se izraditi 1 kanta za smeće

15 boca - 1 jakna

15 recikliranih plastičnih boca potrebno je da bi se napravila 1 jakna

500 limenki - 1 bicikl

od 500 recikliranih limenki može se izraditi 1 bicikl

18 boca - 1 majica nogometnog dresa

od 18 recikliranih plastičnih boca može se napraviti majica nogometnog dresa

ŠTO MOŽEMO RECIKLIRATI?

ZNAŠ LI? da svatko od nas proizvede više od 400 kg otpada godišnje? Ako otpad odložimo u ispravne spremnike, on se može reciklirati i ponovno upotrijebiti. Ako ga bacimo u kantu sa mješanim komunalnim otpadom, postaje smeće koje nije iskoristivo i koje štetno utječe na okoliš i tvoje zdravlje
ŠTO JE RECIKLIRANJE? Recikliranje je postupak kojim odvojeno prikupljamo različite vrste otpada, a čijom se preradom dobivaju materijali za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.
U ČEMU NAM POMAŽE RECIKLIRANJE U očuvanju prirode i njenih sirovina, smanjenju onečišćenja zraka, vode i tla!

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  STAKLO

  Bezvremensko, praktično i uvijek reciklabilno!

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  METAL

  Potrebno je samo 6 tjedana kako bi se limenka reciklirala i postala novi proizvod

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  PAPIR

  Reciklažom papira čuvamo šume,ne zagađujemo vodu, štedimo energiju i prirodne resurse.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  BIO OTPAD

  Iz bio-otpada za 9-12 mjeseci dobiva se odlično organsko gnojivo i zemlja za cvijeće.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  PLASTIKA

  Odbačenoj boci treba 500 godina za razgradnju, počni rezvrstavati plastiku već danas.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  DRVENI OTPAD

  Nered pozovi na red, zajedno stvaramo i čuvamo svijet!

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting ndustry.

  Električni i elektronski otpad

  Recikliranjem iskorištavamo brojne sirovine koje sadrže EE uređaji a koji se koriste za izradu novih proizvoda

 • Auto olupina

  Auto otpad i auto gume

  Otpadne automobile moguće je reciklirati 97%

NIJE TEŠKO ŠTO SE MORA RECIKLIRANJE JE SUPER FORA

Our Clients
STAKLO - ne izlazi iz mode

U procesu izrade stakla, uništavaju se korita rijeka zbog pijeska kojim se pravi, troši se puno energije a u zrak se ispušta velika količina štetnih plinova. Odbačena staklena boca može zagađivati okoliš više od tisuću godina no, staklo se može beskonačno reciklirati i ponovno koristiti. Svakih 6 tona recikliranog stakla znači tonu manje ispuštenog CO2 u okoliš- toliko ispusti 1 automobil u 4 mjeseca! Bezvremensko, praktično i uvijek reciklabilno!

Our Clients
Dragocjen METAL

Limenke, konzerve, aluminijske folije...i ostali predmeti od aluminija, željeza (čelika) i bakra, proizvode se od rudača koje spadaju u neobnovljive izvore energije, za njihovu proizvodnju je potrebna ogromna količina vode i energije, stoga su sirovina koju se isplati reciklirati. Potrebno je samo 6 tjedana kako bi se limenka reciklirala i ponovno našla u trgovini kao nov proizvod, ili dio hladnjaka, automobila, aviona, svemirske letjelice... a sve to uz veliku uštedu energije (95%!) i očuvanje prirodnih resursa i našeg planeta! Priprema, pozor, recikliraj!

Our Clients
Razmisli što sve PAPIR može

Ako želiš čuvati okoliš dobar početak je reciklaža bilježnica, pisama, udžbenika, novina..i dr. papirne i kartonske ambalaže. Zamisli: za samo nekoliko bilježnica potrebno je posjeći 1 stablo kojemu je trebalo čak 30 godina da naraste. Za proizvodnju recikliranog papira koristi se 50% manje vode i energije i niti jedno stablo! Papirni otpad se može reciklirati do 7 puta, može poprimiti razne oblike i obraditi se tako da izgledom i teksturom nalikuje tekstilu ili koži! Reciklažom papira čuvamo šume, ne zagađujemo vodu, štedimo energiju i prirodne resurse. Ljubav prema prirodi pokaži djelima!

Our Clients
BIO OTPAD Masteršefica u pravljenju komposta

Zazubice joj rastu kad vidi ostatke hrane, ostali kuhinjski, vrtni i zeleni otpad.Kada dobro izmiješa što više različitog i usitnjenog biljnog materijala, za 9-12 mjeseci dobije odlično organsko gnojivo i zemlju za cvijeće. Ukoliko se biootpad odlaže na odlagališta on stvara plin metan koji u dodiru sa zrakom može izazvati požar ili eksploziju na odlagalištu. Kompostirajmo, čuvajmo,štedimo!

Our Clients
Upoznajmo PLASTIKU

Plastika je materijal koji se dobiva iz nafte, rude koja se nalazi u unutrašnjosti Zemlje. Procjenjuje se da će rezerve nafte u svijetu nestati za 35 godina. Odbačenoj u okoliš, potrebno joj je do 500 godina da bi se razgradila. Recikliranjem plastiku možemo otopiti i preoblikovati u nove proizvode, boce, olovke, vrtni namještaj, igračke, odjeću, punjenje za sofe i jastuke. Spaljivanjem 4 plastične vrećice potroši se kisika koliko ti je potrebno za jedan dan! Odličan razlog da već danas počneš sa razvrstavanjem plastike.

Our Clients
DRVENI OTPAD – Nered pozovi na red!

Dijelovi namještaja, drvena ambalaža ili otpad nastao prilikom gradnje, zabranjeno je odlagati u okoliš. Moramo ga predati u reciklažno dvorište gdje će se reciklirati u najvećoj mogućoj mjeri da se na taj način smanji potreba za uporabom materijala iz prirodnih, neobnovljivih izvora.Izgradnja raznih građevina u svijetu troši čak 40% svih prirodnih sirovina. Zajedno stvaramo i čuvamo svijet!

Our Clients
ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI otpad

Ljubitelj uređaja ovisnih o struji. Sva oprema i uređaji koji su ovisni o električnoj energiji spadaju u opasni otpad kao na primjer, hladnjaci, klime i dr. rashladni uređaji koji sadrže plin freon. U koliko se oni nepravilno odlože u okoliš, može doći do ispuštanja freona u zrak što šteti našem ozonskom omotaču i potiče stvaranje ozonskih rupa!Elementi koje EE uređaji sadrže u sebi mogu biti i vrlo opasni po zdravlje ljudi te štetni za naš okoliš-stoga ih moramo pravilno prikupiti i odlagati odvojeno od ostalog otpada.Pozivom na besplatni broj, ovlašteni sakupljači dolaze te na ekološki siguran način zbrinjavaju takav otpad. Na taj način omogućavamo iskorištavanje brojnih korisnih sirovina koje sadrže EE uređaji a koji se koriste za izradu novih proizvoda ili opreme. Baš kako treba!

Our Clients
AUTO OTPAD I AUTO GUME

Svi su ludi za...AUTOMOBILIMA..no jednom kad postanu stari, neispravni, neupotrebljivi, često završe u okolišu kojeg time opterećuju i zagađuju. Odlaganje automobilskih olupina i guma na javnim površinama zabranjeno je i novčano se kažnjava. Takav otpad se odlaže u reciklažna dvorišta gdje se zbrinjava na ekološki siguran način. U Hrvatskoj se 97% otpadnog vozila reciklira i ponovno upotrijebi kao vrijedna sirovina za nove proizvode: dijelove automobila, ležeće policajce, podloge na dječjim igraliπtima, boje za zidove, namještaj, radijatore, prozorska okna i drugo. Uvijek se nađe način - priroda ne poznaje otpad.

Zašto prijaviti odvoz otpada on-line?

On-line prijava odvoza najbrži je i najjednostavniji način prijave odvoza otpada. On-line prijavu možete obaviti 24 sata dnevno, svaki dan. Pravilnim gospodarenjem svakom vrstom otpada štitimo okoliš, pa samim tim i sebe. Mnoge već upotrijebljene sirovine se nakon prikupljanja i obrade ponovo koriste, odnosno recikliraju (oporabljuju) te ulaze u novi ciklus proizvodnje. Na primjer, za proizvodnju željeza u željezarama koristi se otpadno željezo, a za proizvodnju gumenih proizvoda već iskorištene automobilske gume… Napose je važno ekološki prihvatljivo zbrinuti otrovni, bio-nerazgradivi i teško razgradivi otpad, a većina električnog i elektroničkog otpada sadrži opasne komponente. Za vas je odvoz otpada besplatan. Kao i proces recikliranja, odnosno konačnog zbrinjavanja. Sakupljeni otpad se reciklira u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša, te kao sekundarna sirovina vraća u proizvodnju. Dio otpada koji nije moguće dalje reciklirati obrađuje se i zbrinjava ekološki sigurno. Ovlašteni koncesionar za sakupljanje otpada se obvezuje štititi privatnost Vaše prijave.

nije teško što se mora

RECIKLIRANJE

je super fora

RECIKLAŽNI CENTRI

Od ponedjeljka do petka u periodu od 7:30 do 15:30 sati, pozivom na besplatni telefon 0800 02 04, direktno od naših djelatnika možete saznati sve o besplatnom odvozu otpadnih vozila i velikih kućanskih uređaja te o naknadama koje vam C.I.O.S. Grupa pri tom isplaćuje.

CE-ZA-R Centar za reciklažu:

Zagreb - Josipa Lončara 15 (Jankomir)

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 01 3442 998


Sesvete - Industrijska cesta 36

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 01 2001 441


Kutina - Željeznička 15

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 044 625 455


Sisak - Božidara Adžije 19

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 044 538 190


Karlovac - Obala Franje Račkog 13

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204


Varaždin - Podravska ulica 35

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 042 351 433


Koprivnica - Dravska 22

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 048 222 145


Osijek - Vukovarska cesta 229D

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 031 586 043


Đurđenovac - Kolodvorska 13

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 031 602 058


Vinkovci - Alojzija Stepinca 2B

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 032 352 507


Vukovar - Težačka međa 3

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 032 827 373


Slavonski Brod - Eugena Kumičića 103D

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 035 411 243


Split - Solinska 84

radno vrijeme: pon - pet 9-17, sub 8-14

telefon: 0800 0204; faks: 021 213 059


Kaštel Sućurac - Cesta dr. F. Tuđmana 78

radno vrijeme: pon - pet 7-15

telefon: 0800 0204; faks: 021 224 222


Šibenik - Gorička 13

radno vrijeme: pon - pet 7:30-15:30

telefon: 0800 0204; faks: 022 462 019

EKO-FLOR PLUS

Oroslavje - Mokrice 180/C

radno vrijeme: pon - pet 7 -15

telefon: 049 587 810; faks: 049 249 240

Metis

Kukljanovo - Kukuljanovo 414

zimsko radno vrijeme: pon - pet 8-16, sub 8-13; ljetno radno vrijeme: pon - pet 7-15, sub 7-12

telefon: 051 301 034, 051 301 035; faks: 051 343 105


Rijeka - Milutina Barača 50

zimsko radno vrijeme: pon - pet 8-15, sub 8-13; ljetno radno vrijeme: pon - pet 7-15, sub 7-12

telefon: 051 343 042, 051 343-008; faks: 051 343 097


Pula - Ulica Valica 8

zimsko radno vrijeme: pon - pet 8-16, sub 8-13; ljetno radno vrijeme: pon - pet 7-15, sub 8-13

telefon: 052 535 067; faks: 052 535 167


Otočac - Špilnički odvojak 11

zimsko radno vrijeme: pon - pet 8-16, sub 8-13; ljetno radno vrijeme: pon - pet 7-15, sub 7-12

telefon: 053 771 323; faks: 053 771 229


Ogulin - Žegar VI/44

radno vrijeme: pon - pet 7-15, sub 7-12

telefon: 047 522 701; faks: 047 531 018


Krk - Varšavska 14

zimsko radno vrijeme: pon, ut, čet (sri, pet ne radi) 8-14, sub 8-14; ljetno radno vrijeme: pon - pet 8-14, sub 8-14

telefon: 051 221 142


DEPOS

Božidara Adžije 19, 44000 Sisak

telefon: 01 3442 937; faks: 01 3442 998